Endelig resultat av kjøkkenet, fra prosjekt oppussing av Frogner-leilighet.