Grønt er skjønt, fra prosjekt "Drømmestue på en helg".