press to zoom

RETAIL

Det handler om lønnsomhet i det kommersielle markedet! Et godt resultat må til for å overleve.

Dette kan tas tak i på mange ulike måter.
Aktivt arbeid med kundeveien, hot spots, mersalg/oppsalg, selgende og inspirerende utstillinger. Kundesamtalen knyttes opp mot eksponeringer/visninger og kan brukes som ren salgsstyring.

Vi har sett nytten av å spille på de ulike virkemidlene og kan bidra til en positiv vekst ved hjelp av selgende eksponeringer, gjennomtenkte konsepter og innbydende presentasjoner.
 

Dette er virkemidler som skaper økt salg!