top of page

RETAIL

Det handler om lønnsomhet i det kommersielle markedet! Et godt resultat må til for å overleve.

Dette kan tas tak i på mange ulike måter.
Aktivt arbeid med kundeveien, hot spots, mersalg/oppsalg, selgende og inspirerende utstillinger. Kundesamtalen knyttes opp mot eksponeringer/visninger og kan brukes som ren salgsstyring.

Vi har sett nytten av å spille på de ulike virkemidlene og kan bidra til en positiv vekst ved hjelp av selgende eksponeringer, gjennomtenkte konsepter og innbydende presentasjoner.
 

Dette er virkemidler som skaper økt salg!

bottom of page